цахим судалгаа

бичсэн: Myagmarnaran, 2011-04-05, 11:30

сурагчийн зан төлөвийн судалгаа

бичсэн: Myagmarnaran, 2011-04-04, 16:57

http://www.4shared.com/file/hmNx1Kaf/Сурагчийн_зан_тлв_харилцааг_то.html