цахим судалгаа

бичсэн: Myagmarnaran, 2011-4-5, 11:30

сурагчийн зан төлөвийн судалгаа

бичсэн: Myagmarnaran, 2011-4-4, 04:57

http://www.4shared.com/file/hmNx1Kaf/Сурагчийн_зан_тлв_харилцааг_то.html
idiomatic-dormant