ЭГШИГТ БА ЗАРИМДАГ ГИЙГҮҮЛЭГЧ

бичсэн: Myagmarnaran, 2011-6-7, 02:23

гээгдэх эгшгийн дүрэм

бичсэн: Myagmarnaran, 2011-2-22, 04:48

8 ба 9-ийн хуваах үйлдэл

бичсэн: Myagmarnaran, 2011-2-22, 04:45

тэжээмэл амьтан

бичсэн: Myagmarnaran, 2011-2-22, 04:09

балархай эгшиг

бичсэн: Myagmarnaran, 2011-2-22, 03:57
idiomatic-dormant